Contact

NieuwKans B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

T 06-57 035 014
E info@nieuwkans.nl

Contact opnemen

Het doel van onze 2e spoortrajecten is om de medewerker te begeleiden naar een realistisch en duurzaam dienstverband. De sleutel tot dit succes zit in onze persoons- en maatgerichte aanpak.

Wij halen meer uit een 2e spoortraject dan het voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving. Daarom start bij ons alles met zelfinzicht. Wanneer je weet wie je bent en wat je drijft, ga je met vertrouwen en energie de arbeidsmarkt op. Door inzicht in je onderscheidende vermogen kun je gerichtere stappen zetten en is de kans op het vinden van een nieuw duurzaam dienstverband groter.

Onze korte lijnen in persoonlijke communicatie zorgen ervoor dat alle betrokken partijen op een effectieve en plezierige manier kunnen toewerken naar het beoogde resultaat. 

Wat je van ons kan verwachten?

Maatwerk in duur en invulling 
Bij ons is een traject 2e spoor altijd maatwerk, zowel qua duur als invulling. Vanuit een gedegen stappenplan gaan wij met de werknemer op zoek naar een nieuw duurzaam dienstverband. Naast reguliere dienstverbanden kunnen wij alternatieven bieden om de werknemer weer aan het werk te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld proefplaatsing, detachering of zelfstandig ondernemerschap. De duur van het traject wordt in overleg vastgesteld en heeft altijd de mogelijkheid tot verlenging.

Verslaglegging die voldoet aan de vereiste wet- en regelgeving
De frequentie, vorm en inhoud van de verslaglegging voldoet aan de eisen van het UWV en Wet verbetering poortwachter. Na de intake zal een startrapportage worden opgesteld met een realistisch plan van aanpak. Een voortgangsrapportage ontvang je als werkgever elke twee maanden. Na afronding van het traject wordt er een eindrapportage opgemaakt. Naast de rapportages zal de coach bij bijzonderheden de werkgever proactief op de hoogte stellen.

Betrokken re-integratie specialisten 
Onze re-integratie specialisten zijn betrokken, resultaatgericht en hebben actuele kennis van de re-integratie wet- en regelgeving. Zij zijn in het bezit van de juiste competenties en hebben ruime ervaring in het duurzaam plaatsen van kandidaten. Zij kennen de complexiteit die een 2e spoortraject met zich mee kan brengen en weten zowel de belangen van de werkgever als werknemer te behartigen. 
Er zijn korte lijnen tussen de re-integratie specialist, werkgever en werknemer. Waarbij de re-integratie specialist de werkgever optimaal bediend in het kader van de Wet verbetering poortwachter en creatief kansen creëert om het gezamenlijke doel te bewerkstelligen.

Ondersteuning bij indienen WIA aanvraag
Indien gewenst begeleiden wij werknemers en werkgevers bij het indienen van de WIA-aanvraag. Door onze kennis en ervaring kunnen wij de werknemer van de juiste informatie voorzien en goed voorbereiden op de WIA-keuring. Ook is er de mogelijkheid dat wij aanwezig zijn bij de WIA-keuring.

Duurzaam resultaat voor zowel werkgever als werknemer
Als organisatie wil je je werknemers niet zomaar aan een baan helpen, maar wil je ze een toekomst geven. De collega’s van vandaag zijn immers de ambassadeurs van morgen. Voor ons zijn ‘good leavers’ dan ook altijd het uitgangspunt waarbij snelheid in het proces niet uit het oog wordt verloren.

  • Keuze in de vorm van de begeleiding: fysiek, digitaal of een combinatie. Dus altijd persoonlijk, dichtbij en maatwerk.
  • Begeleiding door één vaste re-integratie specialist. Waar nodig aangevuld door een specialist.
  • Wij hebben re-integratie specialisten en netwerk door heel Nederland.
  • Onbeperkt toegang tot trainingen, e-learning, oefeningen en testen.
  • Korte lijnen tussen werkgever, werknemer en re-integratie specialist.
  • Verslaglegging is UWV en Poortwachter proof.
  • Altijd op de hoogte van de voortgang doormiddel van rapportages die veelvuldig gedeeld worden en proactief contact bij bijzonderheden.


Hoe wij dit doen?

Vanuit een gefaseerde aanpak begeleiden wij jouw werknemer naar een nieuw duurzaam dienstverband. Het advies en de prognose van de bedrijfsarts blijven gedurende het hele re-integratieproces leidend. Verandert de gezondheidssituatie? Dan heeft dit invloed op de uitvoering van het re-integratieplan. Al deze wijzigingen worden zorgvuldig vastgelegd.  

Fase 1: Intake en verwerking
Fase 2: Zelfinzicht en opstellen zoekprofiel
Fase 3: Voorbereiding arbeidsmarktbenadering
Fase 4: Arbeidsmarktbenadering
Fase 5: Nazorg

Fase 1: Intake en verwerking
Het traject start met een persoonlijke intake met als doel kennis te maken met de werknemer, de situatie in kaart brengen en te verkennen of er een ‘klik’ is met de coach. Dit is voor ons heel belangrijk omdat de werknemer tijdens het traject begeleid wordt door één vaste coach. De coach geeft alle aandacht en tijd die nodig is voor een goede en effectieve ondersteuning afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de werknemer. Waarbij voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Bij de start van het traject kijkt de re-integratiespecialist naar de resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek. 

Daarnaast zal zowel de werkgever als de werknemer in deze fase geïnformeerd worden over de werking van de Wet verbetering poortwachter. Dit geeft duidelijkheid en de verwachtingen zijn bij alle betrokken partijen helder.

Het rouwproces bij arbeidsongeschiktheid en mogelijk baanverlies wordt vaak onderschat. Het doel van deze fase is daarom ook het verwerken van de impact van de situatie waar de werknemer in zit, waardoor de werknemer daarna open kan staan om te gaan bewegen naar een nieuw en duurzaam dienstverband. 

Fase 2: Zelfinzicht en opstellen zoekprofiel
Inzicht krijgen in; ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’? Wat is mijn onderscheidend vermogen en hoe vertel ik dit de wereld. Gekoppeld aan realistische rollen/functies en voorkeursbranches die onderzocht worden. 

Zodra dit zoekprofiel is opgesteld kan de werknemer met gerichte focus doelgericht gaan bewegen naar een nieuw en duurzaam dienstverband. Dit vanuit een eigen identiteit en authenticiteit, gekoppeld aan realistische arbeidsmarktkansen en branches. 

Wij staan hier stil bij de mens en zijn mentale en fysieke belastbaarheid.  Veel werknemers voelen zich na hun uitval onzeker over hun eigen kunnen en hun kwaliteiten. Hoe ziet de werknemer zijn toekomst, zijn er belemmeringen en hoe zit de werknemer in zijn energie? Hierin worden de adviezen van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige opgevolgd. 

Dit is voor ons een belangrijke fase omdat wij van mening zijn dat als de werknemer niet weet wat hij wil of wat hij kan, hij ook nog niet effectief stappen kan zetten voor het zoeken naar een nieuw en duurzaam dienstverband.

Fase 3: Voorbereiding arbeidsmarktbenadering
In deze fase staat de vraag centraal; “als ik weet wat ik wil en waar mijn mogelijke realistische arbeidsmarktkansen liggen, wat is dan mijn ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt? En vervolgens, welke aanvullende vaardigheden en kennis heb ik nodig voor een betere aansluiting tot die arbeidsmarkt?

De werknemer krijgt alle input die nodig is om een effectief cv, volledig LinkedIn profiel en een treffende brief te maken. De werknemer leert zijn of haar netwerk in kaart te brengen en hoe deze in te zetten.

De re-integratiespecialist zal de werknemer ondersteunen bij het benaderen van bedrijven. Er wordt actief gezocht naar werkervaringsplaatsen waarbij stages en detacheringsmogelijkheden worden aangeboden. Dit kan helpen in het verkrijgen van een dagritme, opbouw van de belastbaarheid en voldoening door weer ‘mee te doen’ in de maatschappij. Er is ook aandacht voor vitaliteit, gezonde levensstijl en voeding.

Fase 4: Arbeidsmarktbenadering
Hoe creëer ik kansen, hoe kom ik op sollicitatiegesprek, hoe laat ik mijn netwerk en LinkedIn voor mij werken en hoe benut ik vervolgens mijn gecreëerde kansen?
Doordat in fase 2 en 3 de focus is aangebracht, weet de werknemer wat hij of zij wil, wat hij of zij kan, wat zijn of haar onderscheidend vermogen is en waar realistische kansen liggen. De werknemer kan dan effectief en doelgericht de arbeidsmarkt benaderen.

Het doel van deze interventie is de zelfredzaamheid van de werknemer op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, zoveel mogelijk te vergroten.  

In deze fase gaat de werknemer contact leggen met recruiters, inschrijven bij vacaturewebsite en reageren op passende vacatures. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd ter oriëntatie, netwerk en sollicitatie met als doel het vinden van een duurzame nieuwe baan. De coach zal door middel van jobhunting contact leggen met potentiële werkgevers en zal toelichting geven op de wet- en regelgeving en daarbij de mogelijkheden voor proefplaatsing, stage en detachering onder de aandacht brengen.

Fase 5: Nazorg
Wij zijn gewend om te werken met een nazorgfase, die standaard binnen onze begeleiding is opgenomen. In deze nazorgfase hebben wij nog contact met de werknemer. Afhankelijk van de vraag bieden wij ondersteuning. Of dit nu is voor vragen met betrekking tot de nieuwe baan of vragen/coaching bij de voorbereiding van de WIA-aanvraag. Concreet vindt nazorg bij ons in elke situatie, altijd plaats!

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het