Contact

NieuwKans B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

T 085-0708520
E info@nieuwkans.nl

Contact opnemen

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van een medewerker om nu én in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het functioneren van hun medewerkers afhangt van meer factoren dan alleen dat wat zich afspeelt op de werkvloer. Hoewel een werknemer hier zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor is, ligt het voor de hand dat de werkgever hieraan bijdraagt door rekening te houden met de specifieke wensen en omstandigheden van medewerkers in hun verschillende levens- en loopbaanfasen.

Met de medewerker in gesprek is een startpunt voor de organisatie om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Wat is de toekomstige strategie van de organisatie, hoe veranderen de functies en worden er straks andere competenties van de medewerkers gevraagd?

Door de medewerker deze inzichten te geven wordt deze zich bewust of zijn functie/rol ook nog passend is voor hem of haar in de toekomst. Of dat jullie gezamenlijk kunnen kijken naar kansen en mogelijkheden (intern-extern) waar men naar toe kan groeien.

Inzicht geeft vertrouwen waardoor men makkelijker keuzes durft te maken. Wat uiteindelijk bijdraagt aan optimale teams, hoge medewerkerstevredenheid, verhoogde arbeidsproductiviteit en indirect ook op preventie en verzuim. 

Deze waardevolle investering in persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan gemotiveerde medewerkers die in staat zijn, ook op de langere termijn, in te spelen op veranderingen binnen jouw organisatie.

 

Annemieke Laverman
Mark Daamen
info@nieuwkans.nl 085-0708520 Contact opnemen
Wij werken onder andere voor: