Contact

NieuwKans B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

T 085-0708520
E info@nieuwkans.nl

Contact opnemen

Onze aanpak

 

Hoe werken wij?

Wij gaan ervan uit dat mensen het beste tot hun recht komen, als ze datgene kunnen doen waar ze goed in zijn, waar hun motivatie ligt en waarin hun persoonlijkheid tot recht komt. Dit kan alleen als het individu als uitgangspunt wordt genomen voor het traject dat uiteen wordt gezet.

Wij borgen dat je medewerkers emotioneel en mentaal fit zijn voor een nieuwe toekomst. En wij zorgen dat je medewerkers daadkrachtig nieuwe kansen oppakken. Een open en duurzame relatie opbouwen is ons streven. Vertrekpunt is een vooraf overeengekomen plan met onze wederzijdse verwachtingen en inspanningen. Zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Transparant proces

Verder is ook elke stap in ons proces zichtbaar, transparant. Van intake tot plaatsing. Met onze ontwikkelportal en ons klant-opvolgsysteem op medewerkersniveau beschik je te allen tijde over geaggregeerde gegevens op organisatieniveau, met rapportages op ieder gewenst moment. Duurzaam en relatiegericht.

Nieuw Kans is een organisatie die de samenwerking aangaat met verschillende professionals. Vanuit diversiteit in de professie en landelijke dekking kunnen wij aan velerlei vragen voldoen. Deze hebben allemaal het element beweging in zich. Beweging in ontwikkeling van de mens, werk of wellicht stappen naar de toekomst. Dit kan liggen op het vlak van de persoonlijke effectiviteit, geaccrediteerde opleidingen tot ondersteuning en handvatten in bewerking van de arbeidsmarkt.

Concreet betekent dit ontzorgen voor de werkgever en maatwerk voor de werknemer.

Hoe?

Door 18 partijen die optimaal samenwerken biedt NieuwKans een compleet aanbod waardoor standaardisatie mogelijk is voor werkgever.

  • Coaching;
  • persoonlijke test;
  • beroepskeuze;
  • leiderschap;
  • effectiviteit;
  • specifieke vakkennis;
  • timemanagement;
  • vitaliteit;
  • opleidingsproeverij;
  • en nog veel meer.

Vraag een demo van ons ontwikkelportal aan om alle mogelijkheden te bekijken.

Vraag en behoefte

Vanuit Nieuw Kans bieden wij concrete opleidingen, coaching en trainingen aan die bijdrage aan een gezamenlijk afgestemd doel. Praktisch en gebaseerd op de vraag en behoefte van het individu.

Realistisch en resultaatgericht

Een tweede belangrijk punt voor ons is realistisch en resultaatgericht. Doelen moeten haalbaar zijn, bestendig en realistisch ook in de toekomst.

Mens, proces en resultaat zijn dus de elementen die wij optimaal inzetten.

Eigen verantwoordelijkheid

Dit koppelen wij aan ons derde belangrijke punt, eigen verantwoordelijkheid, zelf redzaamheid en het pakken van je eigen regie. Je bepaalt of je stappen wilt zetten en wanneer. Waar wij in ondersteunen is, als je iets wilt doen, dat je dan iets kunt doen. Doordat je op de hoogte bent van alle trends en ontwikkelingen en de nodige kennis en/of ervaringen hebt opgedaan zodat je direct doelgericht kunt handelen wat in onze visie leidt tot resultaat.

Met NieuwKans haal je bewezen vakmanschap in huis. Onze cijfers en onze klanten bewijzen dit, keer op keer. Zie hiervoor ook wel onze referentiepagina.

Hulp nodig? Samen opzoek
Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact opnemen
Wij werken voor:
Een kans van slagen heeft pas iets, als je het een echte kans geeft!