Contact

NieuwKans B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

T 06-57 035 014
E info@nieuwkans.nl

Contact opnemen

Privacy Statement Nieuwkans BV

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens door Nieuwkans BV:

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Nieuwkans BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Middels dit Privacy Statement wil Nieuwkans BV u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Nieuwkans BV respecteert de privacy van bezoekers op onze website en de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Als u via het contactformulier op onze website vragen aan ons stelt verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden.

Bent u werkgever/opdrachtgever dan verwerken wij de contactgegevens van uw organisatie om afspraken te maken ten behoeve van uw werknemers waarvoor wij onze diensten aanbieden zoals duurzame inzetbaarheid en outplacement. De wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is de contractuele overeenkomst die bestaat tussen de werkgever en werknemer. In alle gevallen verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

Heeft u hierover nog vragen, neem contact met ons op.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

In onderstaande situaties verwerken wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

 

Contactformulier website

Duurzame inzetbaarheid of outplacement

Naam

Emailadres

Telefoonnummer

Bedrijf/organisatie

 

Naam

Emailadres

Telefoonnummer

Woonplaats

Geboortedatum

Opleidingsniveau

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. In geval van een klantrelatie worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard na beëindiging van dienstverlening.

Voor opdrachten in het kader van duurzame inzetbaarheid of outplacement worden de persoonsgegevens van werknemers uiterlijk 3 maanden na afronding van de opdracht verwijderd.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Nieuwkans BV hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Onze consultants hanteren gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen welke wij met hen zijn overeengekomen in een verwerkingsovereenkomst.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Nieuwkans BV zal persoonsgegevens niet verstrekken aan derden zonder dat u daarvoor kennis van kunt nemen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten. Wij verstrekken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijke aan onze consultants voor begeleiding van uw medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid of outplacement

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Voor verwerking van uw persoonsgegevens maakt Nieuwkans BV gebruik van software welke in de EER wordt onderhouden en uw persoonsgegevens buiten de EER wordt gearchiveerd. Voor verwerking buiten de EER hebben wij passende waarborgen genomen welke voldoen aan de aanbevelingen van de European Data Protetion Board (EDPB) november 2020.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

U als betrokkene heeft via de AVG rechten gekregen. U kunt uw verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen? U kunt een verzoek tot inzage indienen door het sturen van een e-mail naar info@nieuwkans.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt Nieuwkans BV u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Nieuwkans BV verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Wat als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons, Nieuwkans BV, weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wat zijn onze contactgegevens:

Nieuwkans BV
Atoomweg 50
3542AB Utrecht
085 070 8520
info@nieuwkans.nl

Dit beleid is opgesteld in januari 2021.

 

 

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het