Contact

NieuwKans B.V.
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

T 085-0708520
E info@nieuwkans.nl

Contact opnemen

NieuwKans voor werkgevers

Arbeidsmobiliteit is een belangrijk thema voor werkgevers. Organisaties zijn immers constant op zoek naar manieren om medewerkers vitaler, duurzamer inzetbaar, flexibeler en innovatiever te maken. Organisaties proberen de werknemer ook zoveel mogelijk in dit "momentum" te behouden. Wij vinden dat logisch, want een medewerker die op de juiste plek zit binnen de organisatie heeft een natuurlijke voorbeeldfunctie en is het meest arbeidsproductief.

Hoe wij werkgevers helpen

Wij helpen organisaties hun medewerkers voor te bereiden op een snel veranderende omgeving. De medewerker wordt geïnformeerd over de functiewijzigingen en krijgt daardoor inzichten in wat hij kan doen om optimaal te kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Al deze veranderingen - die wij meer zien als bewegingen - hebben positieve effecten. Ze kunnen echter ook zorgen voor onrust. Een heldere en gestructureerde aanpak is daarom van groot belang. NieuwKans biedt daar ondersteuning bij. Zowel in het begeleiden van organisaties op strategisch niveau als bij de begeleiding van medewerkers op individueel niveau.

Duurzaam effectief

Binnen deze begeleiding van organisatie en werknemer zijn een aantal processen te onderscheiden. Allereerst wordt er gekeken naar de betreffende medewerkers. Kunnen zij persoonlijk effectief en daarmee duurzaam worden ingezet? Zo ja, dan wordt er gekozen voor een re-integratietraject. In de vorm van loopbaanbegeleiding ofwel arbeidsmarktverkenning, waarbij de medewerkers op hetzelfde spoor blijven werken. Óf in de vorm van outplacement ofwel arbeidsmarktbenadering, waarbij de medewerkers een nieuwe weg inslaan. 

Welke weg het ook wordt: NieuwKans biedt de grootste zorg en persoonlijke begeleiding.

Specialisten

Onze coaches hebben de afgelopen jaren bewezen expertise opgebouwd, met name in de begeleiding van personele veranderingen. Het Nieuwkans organisatieadvies- en outplacement bureau bestaat uit 18 ervaren specialisten. Allen gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken, in diverse omgevingsscenario’s en voor diverse doelgroepen. We zijn actief op organisatorisch en uitvoerend niveau. Dat betekent dat wij ondersteuning bieden aan zowel de werkgever als de werknemer.

Bevalt onze aanpak je?

Wij gaan graag met je organisatie in gesprek. Wellicht is dit de aanleiding voor het aangaan van een toekomstige open en duurzame relatie.

Via NieuwKans haalt je organisatie bewezen vakmanschap in huis. Onze cijfers en onze klanten bewijzen dit.

Hulp nodig? Samen opzoek
Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact opnemen
Wij werken voor:
Een kans van slagen heeft pas iets, als je het een echte kans geeft!